Figura 1. Probabilidades predichas de ser fumador o gran fumador por un modelo de regresión logística.